Jakie cechy osobowości powinien posiadać operator obsługujący dźwigi?

Operator dźwigów i żurawi budowlanych musi posiadać szereg umiejętności potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami. Jednak umiejętności to nie wszystko, ponieważ w pracy dźwigowego bardzo potrzebne są również pewne cechy osobowości, które zapewniają znacznie lepsze wykonywanie pracy oraz zdecydowanie lepszą jakość usług. Kandydat na dźwigowego powinien łączyć w sobie umiejętności i cechy osobowości, a ukoronowaniem tego połączenia powinny być uprawnienia, czyli „prawo jazdy” na dźwigi i żurawie.

Cechy ważne u dźwigowego

Dokładność i staranność

W pracy operatora dźwigu bardzo duże znaczenie mają predyspozycje do dokładności i staranności. Precyzja w pracy z dużymi ciężarami przenoszonymi często na duże wysokości, to podstawa, która gwarantuje nie tylko sprawne wykonanie prac i ich wysoką jakość, ale również bezpieczeństwo. Profesjonalne usługi dźwigowe wymagają dokładności, czasem jeden centymetr różnicy może w efekcie spowodować znacznie większe różnice, niedopasowania, brak stabilności, a nawet sprowadzić zagrożenie. Osoba, która niedbale wykonuje swoją pracę, nie przykłada się do niej i nie troszczy się o możliwie jak najlepsze wykonanie, nie powinna zajmować się pracą z wielkogabarytowymi ciężarami i maszynami, takimi jak dźwigi i żurawie.

Odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo

Niezbędne w pracy dźwigowego jest poczucie odpowiedzialności i troska o bezpieczeństwo. Praca operatora dźwigów może być niebezpieczna, wymaga uwagi, ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo własne, osób przebywających w pobliżu miejsca pracy dźwigu, samej maszyny, a także całego otoczenia czyli środowiska pracy. Najmniejszy błąd może skutkować tragedią, dlatego dźwigowy musi mieć wysokie poczucie odpowiedzialności i dokładać wszelkich starań, by usługi dźwigiem były realizowane nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Otwartość na współpracę i umiejętność pracy w zespole

Osoba, która będzie obsługiwać dźwigi i realizować różnorodne usługi, musi być otwarta na współpracę z klientem oraz posiadać umiejętność pracy zespołowej. Jeżeli operator dźwigu będzie osobą konfliktową, która nie potrafi działać w grupie czy otwierać się na oczekiwania czy wskazówki klienta, bardzo ciężko będzie wykonywać pracę na placu budowy, gdzie pracuje więcej osób niż tylko operator dźwigów. Współpraca wymaga kompromisów i umiejętności dogadywania się z drugim człowiekiem. Dzięki otwartości na pracę zespołową, znacznie łatwiej będzie operatorowi osiągać zadowalające efekty usług dźwigowych.

To tylko te najważniejsze cechy osobowości, które są wymagane u operatorów dźwigów. Trzeba pamiętać, że praca z dużymi ciężarami wymaga bycia odpowiedzialnym, bo dźwigi i żurawie to nie zabawki. Można nimi wyrządzić krzywdę, narobić szkód, dlatego tak ważne jest, by dźwigowy potrafił wziąć na swoje barki ciężar odpowiedzialności za pracę z tak dużymi maszynami, przy różnorodnych wyzwaniach stawianych przez klientów.